Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Catalog bơm chìm nước thải HCP

Catalog bơm nước thải HCP

Bơm chìm nước thải HCP


 bơm chìm hcp, bơm chìm nước thải hcp, máy bơm chìm nước thải hcp, máy bơm nước thải thả chìm hcp, máy bơm hcp

 bơm chìm hcp, bơm chìm nước thải hcp, máy bơm chìm nước thải hcp, máy bơm nước thải thả chìm hcp, máy bơm hcp

 bơm chìm hcp, bơm chìm nước thải hcp, máy bơm chìm nước thải hcp, máy bơm nước thải thả chìm hcp, máy bơm hcp

 bơm chìm hcp, bơm chìm nước thải hcp, máy bơm chìm nước thải hcp, máy bơm nước thải thả chìm hcp, máy bơm hcp

 bơm chìm hcp, bơm chìm nước thải hcp, máy bơm chìm nước thải hcp, máy bơm nước thải thả chìm hcp, máy bơm hcp

 bơm chìm hcp, bơm chìm nước thải hcp, máy bơm chìm nước thải hcp, máy bơm nước thải thả chìm hcp, máy bơm hcp

 bơm chìm hcp, bơm chìm nước thải hcp, máy bơm chìm nước thải hcp, máy bơm nước thải thả chìm hcp, máy bơm hcp

 bơm chìm hcp, bơm chìm nước thải hcp, máy bơm chìm nước thải hcp, máy bơm nước thải thả chìm hcp, máy bơm hcp

 bơm chìm hcp, bơm chìm nước thải hcp, máy bơm chìm nước thải hcp, máy bơm nước thải thả chìm hcp, máy bơm hcp

 bơm chìm hcp, bơm chìm nước thải hcp, máy bơm chìm nước thải hcp, máy bơm nước thải thả chìm hcp, máy bơm hcp

 bơm chìm hcp, bơm chìm nước thải hcp, máy bơm chìm nước thải hcp, máy bơm nước thải thả chìm hcp, máy bơm hcp

 bơm chìm hcp, bơm chìm nước thải hcp, máy bơm chìm nước thải hcp, máy bơm nước thải thả chìm hcp, máy bơm hcp

 bơm chìm hcp, bơm chìm nước thải hcp, máy bơm chìm nước thải hcp, máy bơm nước thải thả chìm hcp, máy bơm hcp

 bơm chìm hcp, bơm chìm nước thải hcp, máy bơm chìm nước thải hcp, máy bơm nước thải thả chìm hcp, máy bơm hcp

 bơm chìm hcp, bơm chìm nước thải hcp, máy bơm chìm nước thải hcp, máy bơm nước thải thả chìm hcp, máy bơm hcp

 bơm chìm hcp, bơm chìm nước thải hcp, máy bơm chìm nước thải hcp, máy bơm nước thải thả chìm hcp, máy bơm hcp

Bơm chìm nước thải HCP Đài Loan

Bơm chìm nước thải HCP


Giá bán lẻ tham khảo, vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất.

pond 100Bơm chìm hút nước biển HACP POND-S250 250W
2.751.000
pond 100fvBơm chìm dân dụng HCP Pond-100FV
2.423.000
pond 100fBơm chìm dân dụng HCP Pond-100F
2.236.000
pond 100Bơm chìm dân dụng HCP Pond-100
1.862.000
a 32Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-32T 2HP (380V) - không ...
8.167.000
a 32Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-32T 2HP (220V) - có phao
9.907.000
a 32Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-32T 2HP (220V) - không ...
9.159.000
a 31Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-31 1HP (380V) - có phao
5.894.000
a 31Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-31 1HP (380V) - không ...
4.865.000
a 31Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-31 1HP (220V) - có phao
5.239.000
a 31Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-31 1HP (220V) - không ...
4.865.000
a 05 l  a 21Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-21 1HP (380V) - có phao
5.613.000
a 05 l  a 21Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-21 1HP (380V) - không ...
4.584.000
a 05 l  a 21Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-21 1HP (220V) - có phao
4.958.000
a 05 l  a 21Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-21 1HP (220V) - không ...
4.584.000
a 05 l  a 21Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-05L 0.5HP (380V) - có ...
5.033.000
a 05 l  a 21Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-05L 0.5HP (380V) - không ...
4.004.000
a 05 l  a 21Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-05L 0.5HP (220V) - có ...
4.378.000
a 05 l  a 21Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-05L 0.5HP (220V) - không ...
4.004.000
a 05 a bMáy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-05B 0.5HP (380V) - có ...
5.033.000
a 05 a bMáy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-05B 0.5HP (380V) - không ...
4.004.000
a 05 a bMáy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-05B 0.5HP (220V) - có ...
4.378.000
a 05 a bMáy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-05B 0.5HP (220V) - không ...
4.004.000
a 05 a bMáy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-05A 0.5HP (380V) - không ...
3.153.000
a 05 a bMáy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-05A 0.5HP (220V) - có ...
3.527.000
a 05 a bMáy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-05A 0.5HP (220V) - không ...
3.153.000
pond 100fvBơm chìm hút nước biển HACP POND-S250FV 250W
3.312.000
pond 100fBơm chìm hút nước biển HACP POND-S250F 250W
3.125.000
f 05u 21uMáy bơm chìm nước thải rác HCP F-05P 0.5HP (380V) - Có phao
5.177.000
f 05u 21uMáy bơm chìm nước thải rác HCP F-05P 0.5HP (380V) - Không phao
4.148.000
f 05u 21uMáy bơm chìm nước thải rác HCP F-05P 0.5HP (220V) - Có phao
4.522.000
f 05u 21uMáy bơm chìm nước thải rác HCP F-05P 0.5HP (220V) - Không phao
4.148.000
f 05u 21uMáy bơm chìm nước thải rác HCP F-05U 0.5HP (380V) - Có phao
4.893.000
Còn hàng
f 05u 21uMáy bơm chìm nước thải rác HCP F-05U 0.5HP (380V) - Không phao
3.864.000
f 05u 21uMáy bơm chìm nước thải rác HCP F-05U 0.5HP (220V) - có phao
4.238.000
f 05u 21uMáy bơm chìm nước thải rác HCP F-05U 0.5HP (220V) - Không phao
3.864.000
f 05aMáy bơm chìm nước thải rác HCP F-05A 0.5HP (380V) - Không Phao
3.153.000
f 05aMáy bơm chìm nước thải rác HCP F-05A 0.5HP (220V) - có phao
3.527.000
f 05aMáy bơm chìm nước thải rác HCP F-05A 0.5HP (220V) - Không phao
3.153.000
a 43Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-43 3HP (380V) - có phao
10.562.000
a 43Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-43 3HP (380V) - không ...
8.878.000
a 43Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-43 3HP (220V) - có phao
10.768.000
a 43Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-43 3HP (220V) - không ...
10.020.000
a 33Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-33 3HP (380V) - có phao
10.562.000
a 33Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-33 3HP (380V) - không ...
8.878.000
a 33Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-33 3HP (220V) - có phao
10.768.000
a 33Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-33 3HP (220V) - không ...
10.020.000
a 23Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-23 3HP (380V) - có phao
11.273.000
a 23Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-23 3HP (380V) - không ...
9.589.000
a 23Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-23 3HP (220V) - có phao
11.227.000
a 23Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-23 3HP (220V) - không ...
10.478.000
a 32Máy bơm nước thải sạch thông dụng HCP A-32T 2HP (380V) - có phao
9.851.000
fn  uMáy bơm chìm nước thải rác HCP FN-32U 2HP (380V)
8.832.000
fn  uMáy bơm chìm nước thải rác HCP FN-32U 2HP (220V)
10.141.000
fn  uMáy bơm chìm nước thải rác HCP FN-22U 2HP (380V)
8.673.000
fn  uMáy bơm chìm nước thải rác HCP FN-22U 2HP (220V)
9.973.000
f 33Máy bơm chìm nước thải rác HCP F-33P/U 3HP (380V) - Có phao
10.562.000
f 33Máy bơm chìm nước thải rác HCP F-33P/U 3HP (380V) - Không phao
8.878.000
f 33Máy bơm chìm nước thải rác HCP F-33P/U 3HP (220V) - Có phao
10.488.000
f 33Máy bơm chìm nước thải rác HCP F-33P/U 3HP (220V) - Không phao
9.739.000
f 32pMáy bơm chìm nước thải rác HCP F-32TP/U 2HP (380V) - Có phao
9.851.000
f 32pMáy bơm chìm nước thải rác HCP F-32TP/U 2HP (380V) - Không Phao
8.167.000
f 32pMáy bơm chìm nước thải rác HCP F-32TP/U 2HP (220V) - Có phao
9.767.000
f 32pMáy bơm chìm nước thải rác HCP F-32TP/U 2HP (220V) - Không phao
9.019.000
f 31Máy bơm chìm nước thải rác HCP F-31U 1HP (380V) - Có phao
5.894.000
f 31Máy bơm chìm nước thải rác HCP F-31U 1HP (380V) - Không Phao
4.865.000
f 31Máy bơm chìm nước thải rác HCP F-31U 1HP (220V) - Có phao
5.239.000
f 31Máy bơm chìm nước thải rác HCP F-31U 1HP (220V) - Không phao
4.865.000
f 21pMáy bơm chìm nước thải rác HCP F-21P 1HP (380V) - Có phao
6.044.000
f 21pMáy bơm chìm nước thải rác HCP F-21P 1HP (380V) - không phao
5.015.000
f 21pMáy bơm chìm nước thải rác HCP F-21P 1HP (220V) - Có phao
5.389.000
f 21pMáy bơm chìm nước thải rác HCP F-21P 1HP (220V) - Không phao
5.015.000
f 05u 21uMáy bơm chìm nước thải rác HCP F-21U 1HP (380V) - Có Phao
5.613.000
f 05u 21uMáy bơm chìm nước thải rác HCP F-21U 1HP (380V) - Không phao
4.584.000
f 05u 21uMáy bơm chìm nước thải rác HCP F-21U 1HP (220V) - Có phao
4.958.000
f 05u 21uMáy bơm chìm nước thải rác HCP F-21U 1HP (220V) - Không phao
4.584.000
80afu21.5 22.2Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFU21.5 2HP (220V-2 Pole)_Có ...
12.677.000
80afu21.5 22.2Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFU21.5 2HP (220V-2 Pole)_Không ...
11.928.000
50afu lMáy bơm chìm nước thải rác HCP 50AFU2.8L 1HP (380V-2 Pole)_Có ...
8.046.000
50afu lMáy bơm chìm nước thải rác HCP 50AFU2.8L 1HP (380V-2 Pole)_Không ...
7.017.000
50afu lMáy bơm chìm nước thải rác HCP 50AFU2.8L 1HP (220V-2 Pole)_Có ...
7.391.000
Còn hàng
50afu lMáy bơm chìm nước thải rác HCP 50AFU2.8L 1HP (220V-2 Pole)_Không ...
7.017.000
50afuMáy bơm chìm nước thải rác HCP 50AFU2.8 1HP (380V - 2 Pole) - Có ...
7.887.000
50afuMáy bơm chìm nước thải rác HCP 50AFU2.8 1HP (380V - 2 Pole) - ...
6.858.000
50afuMáy bơm chìm nước thải rác HCP 50AFU2.8 1HP (220V - 2 Pole) - Có ...
7.232.000
50afuMáy bơm chìm nước thải rác HCP 50AFU2.8 1HP (220V - 2 Pole) - ...
6.858.000
50afu lMáy bơm chìm nước thải rác HCP 50AFU2.4L 0.5HP (380V - 2 Pole) - ...
7.765.000
50afu lMáy bơm chìm nước thải rác HCP 50AFU2.4L 0.5HP (380V - 2 Pole) - ...
6.736.000
50afu lMáy bơm chìm nước thải rác HCP 50AFU2.4L 0.5HP (220V - 2 Pole) - ...
7.110.000
50afu lMáy bơm chìm nước thải rác HCP 50AFU2.4L 0.5HP (220V - 2 Pole) - ...
6.736.000
50afuMáy bơm chìm nước thải rác HCP 50AFU2.4 0.5HP (380V - 2 Pole) - ...
7.297.000
50afuMáy bơm chìm nước thải rác HCP 50AFU2.4 0.5HP (380V - 2 Pole) - ...
6.268.000
50afuMáy bơm chìm nước thải rác HCP 50AFU2.4 0.5HP (220V - 2 Pole) - ...
6.642.000
50afuBơm chìm nước thải rác HCP 50AFU2.4 0.5HP (220V - 2 Pole) - Không ...
6.268.000
fn  pMáy bơm chìm nước thải rác HCP FN-33P 3HP (380V)
10.300.000
fn  pMáy bơm chìm nước thải rác HCP FN-33P 3HP (220V)
11.610.000
fn  pMáy bơm chìm nước thải rác HCP FN-32P 2HP (380V)
9.318.000
fn  pMáy bơm chìm nước thải rác HCP FN-32P 2HP (220V)
10.637.000
fn  uMáy bơm chìm nước thải rác HCP FN-33U 3HP (380V)
9.814.000
fn  uMáy bơm chìm nước thải rác HCP FN-33U 3HP (220V)
11.124.000
80afpMáy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFP21.5 2HP (220V-2 Pole)_Có ...
12.677.000
80afpMáy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFP21.5 2HP (220V-2 Pole)_Không ...
11.928.000
80afpMáy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFP22.2 3HP (220V-2 Pole)_Có ...
14.323.000
80afpMáy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFP22.2 3HP (220V-2 Pole)_Không ...
13.575.000
80afu23 25 27Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFU27.5 10HP (380V-2 Pole)_Không ...
33.399.000
80afu23 25 27Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFU25.5 7.5HP (380V-2 ...
29.517.000
80afu23 25 27Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFU23.7LA 5HP (380V-2 ...
17.775.000
80afu23 25 27Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFU23.7A 5HP (380V-2 Pole)_Không ...
16.410.000
80afu23 25 27Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFU23.7 5HP (380V-2 Pole)_Không ...
16.410.000
80afu21.5 22.2Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFU22.2L 3HP (380V-2 Pole)_Có ...
15.530.000
80afu21.5 22.2Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFU22.2L 3HP (380V-2 Pole)_Không ...
13.846.000
80afu21.5 22.2Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFU22.2L 3HP (220V-2 Pole)_Có ...
15.184.000
80afu21.5 22.2Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFU22.2L 3HP (220V-2 Pole)_Có ...
15.184.000
80afu21.5 22.2Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFU22.2L 3HP (220V-2 Pole)_Không ...
14.436.000
80afu21.5 22.2Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFU22.2 3HP (380V-2 Pole)_Có ...
14.660.000
80afu21.5 22.2Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFU22.2 3HP (380V-2 Pole)_Không ...
12.976.000
80afu21.5 22.2Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFU22.2 3HP (220V-2 Pole)_Có ...
14.323.000
80afu21.5 22.2Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFU22.2 3HP (220V-2 Pole)_Không ...
13.575.000
80afu21.5 22.2Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFU21.5L 2HP (380V-2 Pole)_Có ...
13.846.000
80afu21.5 22.2Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFU21.5L 2HP (380V-2 Pole)_Không ...
12.162.000
80afu21.5 22.2Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFU21.5L 2HP (220V-2 Pole)_Có ...
13.565.000
80afu21.5 22.2Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFU21.5L 2HP (220V-2 Pole)_Không ...
12.817.000
80afu21.5 22.2Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFU21.5 2HP (380V-2 Pole)_Có ...
13.023.000
80afu21.5 22.2Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFU21.5 2HP (380V-2 Pole)_Không ...
11.339.000
50afu 4.4 4.8Máy bơm chìm nước thải rác HCP 50AFU4.4 0.5HP (220V-4 Pole)_Không ...
8.944.000
50afu 4.4 4.8Máy bơm chìm nước thải rác HCP 50AFU4.4 0.5HP (220V-4 Pole)_Có ...
9.318.000
50afu 4.4 4.8Máy bơm chìm nước thải rác HCP 50AFU4.4 0.5HP (380V-4 Pole)_Không ...
8.944.000
50afu 4.4 4.8Máy bơm chìm nước thải rác HCP 50AFU4.4 0.5HP (380V-4 Pole)_Có ...
9.973.000
50afu 4.4 4.8Máy bơm chìm nước thải rác HCP 50AFU4.8 1HP (220V-4 Pole)_Không ...
9.543.000
50afu 4.4 4.8Máy bơm chìm nước thải rác HCP 50AFU4.8 1HP (220V-4 Pole)_Có Phao
9.917.000
Còn hàng
50afu 4.4 4.8Máy bơm chìm nước thải rác HCP 50AFU4.8 1HP (380V-4 Pole)_Không ...
9.543.000
50afu 4.4 4.8Máy bơm chìm nước thải rác HCP 50AFU4.8 1HP (380V-4 Pole)_Có Phao
10.572.000
80afp u41.5Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFP/U41.5 2HP (220V-4 ...
16.410.000
80afp u41.5Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFP/U41.5 2HP (220V-4 Pole)_Có ...
17.158.000
80afp u41.5Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFP/U41.5 2HP (380V-4 ...
15.661.000
80afp u41.5Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFP/U41.5 2HP (380V-4 Pole)_ Có ...
17.345.000
80afp u42.2Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFP/U42.2 3HP (380V-4 ...
18.805.000
80afp u42.2Máy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFP43.7 5HP (380V-4 Pole)_Không ...
22.547.000
80afp u42.2Máy bơm chìm nước thải rác HCP 100AFP43.7 5HP (380V-4 Pole)_Không ...
22.547.000
80afpMáy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFP23.7A 5HP (380V-2 Pole)_Không ...
16.737.000
80afpMáy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFP25.5 7.5HP (380V-2 ...
30.312.000
80afpMáy bơm chìm nước thải rác HCP 100AFP25.5 7.5HP (380V-2 ...
30.312.000
80afpMáy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFP27.5 10HP (380V-2 Pole)_Không ...
34.185.000
80afpMáy bơm chìm nước thải rác HCP 100AFP27.5 10HP (380V-2 ...
34.185.000
80afpMáy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFP21.5 2HP (380V-2 Pole)_Không ...
11.339.000
80afpMáy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFP21.5 2HP (380V-2 Pole)_Có ...
13.023.000
80afpMáy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFP22.2 3HP (380V-2 Pole)_Không ...
12.976.000


80afpMáy bơm chìm nước thải rác HCP 80AFP22.2 3HP (380V-2 Pole)_Có ...
14.660.000